VELKOMMEN TIL HARALDSEID TRAFIKKSKOLE

Kontaktinfo:
Adresse: Skjoldaveien 77, 5519 Haugesund
Telefon: 52 72 10 39
Mobil: 982 99 440 / 958 52 221
Epost: post@haraldseid-trafikk.com

KURSER

 

 Trafikalt Grunnkurs;

Vi starter nytt kurs  Mandag 22.01.18 kl 5.30

Videre kursdager;  25.01 + 29.01+ 01.12 + 05.02

Kurset er på 17 timer, og alle. timene er obligatoriske.

VELKOMMEN

Neste kurs er planlagt med oppstart Tirsdag  06.03.18  kl  15.30