VELKOMMEN TIL HARALDSEID TRAFIKKSKOLE

Kontaktinfo:
Adresse: Skjoldaveien 77, 5519 Haugesund
Telefon: 52 72 10 39
Mobil: 982 99 440 / 958 52 221
Epost: post@haraldseid-trafikk.com

KURSER

Trafikalt Grunnkurs;

Vi starter nytt kurs;

Mandag 19.11.18 kl 15.30

Videre kursdager er 21.11 + 22.11 ( mørkekj. demonstrasjon ) 26.11  + 28.11

Kurset er på totalt 17 timer og trinn 1 i opplæringen.

Man må være tilstede alle timene på alle kursdagene for å få bevis.

VELKOMMEN