VELKOMMEN TIL HARALDSEID TRAFIKKSKOLE

Kontaktinfo:
Adresse: Skjoldaveien 77, 5519 Haugesund
Telefon: 52 72 10 39
Mobil: 982 99 440 / 958 52 221
Epost: post@haraldseid-trafikk.com

KURSER

Trafikalt Grunnkurs;

Vi starter nytt kurs;

Kommer dato …

Man må være tilstede alle timene på alle kursdagene for å få bevis.

VELKOMMEN